پروژه‌های در دست اجرای شرکت پرشین راد گروه

پروژه ترمیم و بازسازی اسکله‌های بندر پتروشیمی ماهشهر

نوع پروژه:
تامین کالا و اجرا
سال:
۱۳۹۶

پروژه ترمیم آبشستگی‌های خطوط لوله زیردریایی

نوع پروژه:
تامین کالا و اجرا
سال:
۱۳۹۶

خط انتقال گاز “۶ بیرم

نوع پروژه:
تامین کالا و اجرا
طول:
۲۱.۵ کیلومتر
سال:
۱۳۹۵