مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: خط انتقال گاز بیرم به طول 21 کیلومتر به روش PC
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان فارس
تاریخ شروع پروژه: 1395
زمان اجرا: 12 ماه

خط انتقال گاز بیرم به طول 21 کیلومتر

شرکت پرشین راد گروه ( prodco)

خط انتقال گاز بیرم به طول 21 کیلومتر

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: گاز رسانی به 36 روستا از توابع شهرستان فومن شامل احداث خط تغذیه و خط توزیع گاز به روش PC
کارفرما: شرکت گاز استان گیلان
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان گیلان، شهرستان فومن
تاریخ شروع پروژه: 1394
زمان اجرا: 8 ماه

گازرسانی به طول 300 کیلومتر در استان گیلان

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: طراحی، تامین کالا و اجراي خط انتقال 16 اینچ و ایستگاه تقلیل فشار 100,000 نیریز
کارفرما: شرکت ملی فولاد غدیر ایران
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان فارس، شهرستان نیریز
تاریخ شروع پروژه: 1393
زمان اجرا: 6 ماه

احداث ایستگاه تقلیل فشار و خطوط انتقال گاز طبیعی مجتمع فولاد نیریز

شرکت پرشین راد گروه ( prodco)

خط انتقال گاز بیرم به طول 21 کیلومتر

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: طراحی، خرید و اجرای ساختمان اداری 3 طبقه سایت تولید متیل آمین به روش EPC
کارفرما: شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر
صنعت: ساختمان
محل اجرا: استان کرمانشاه، شهرستان سنقر
تاریخ شروع پروژه: 1399
زمان اجرا: 9 ماه

احداث ساختمان اداری پتروشیمی سنقر به روش EPC

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: ترمیم آبشستگی های به وجود آمده خطوط لوله زیر دریا + صحت سنجی و انجام عملیات Survey در عمق بالای 40 متر + بازرسی و کنترل نهایی Grout Bag در 280 نقطه
کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان بوشهر، جزیره خارگ
تاریخ شروع پروژه: 1396
زمان اجرا: 36 ماه

ترمیم آب شستگی های خطوط لوله زیردریایی

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: انتقال گاز به شهر دهرم به طول 160 کیلومتر در استان فارس
کارفرما: -
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان فارس، شهر دهرم
تاریخ شروع پروژه: -
زمان اجرا: - ماه

انتقال گاز به شهر دهرم به طول 160 کیلومتر در استان فارس

 پرشین راد گروه

 

پروژه‌های به اتمام رسیده