مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: عملیات ترمیم و بازسازی اسکله های P1 تا P7 مربوط به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
کارفرما: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: استان خوزستان، بندر ماهشهر
تاریخ شروع پروژه: 1396
زمان اجرا: 36 ماه

پروژه ترمیم و بازسازی اسکله های پتروشیمی بندر ماهشهر

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: توسعه میادین گازی هما، وراوی و تابناك به روش EPCC
کارفرما: شرکت مهندسین ساخت و بهره وری آرمان - شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا - شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مرکزي ایران
محل اجرا: استان فارس، شهر لامرد، شهرستان مهر
تاریخ شروع پروژه: 1400
زمان اجرا: 18 ماه

احداث و راه‌اندازی خطوط لوله انتقال گازی هما، وراوی و تابناک به روش EPCC به طول 94 کیلومتر

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: بهره برداری ، تامین، تعمییر و نگهداری پالایشگاه دوازدهم به روش O&M
کارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبی
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا:مجتمع گاز پارس جنوبی
تاریخ شروع پروژه: 1401
زمان اجرا: 18 ماه

بهره برداری ، تامین، تعمییر و نگهداری پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: عمليات سيويل خطوط لوله خوراک و محصول و ايستگاه های پروژه
کارفرما:شركت مهندسی و ساختمان نفت
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا:دهلران
تاریخ شروع پروژه: 1400
زمان اجرا: 12 ماه

اجرای خطوط لوله پروژه 3100-NGL دهلران

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: سرمایه گذاری طرح و ساخت گازهای همراه به روش EPCF
کارفرما: شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: مــركز بهـره بـرداری عـنبـر ولالی
تاریخ شروع پروژه: 1401
زمان اجرا: 10 سال

سرمایه گذاری طرح و ساخت گازهای همراه به روش EPCF

اطلاعات پروژه

موضوع طرح: سرمایه گذاری طرح و ساخت گازهای همراه به روش EPCF
کارفرما: شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
صنعت: نفت ، گاز و پتروشیمی
محل اجرا: مــركز بهـره بـرداری قلـعـه نـار
تاریخ شروع پروژه: 1401
زمان اجرا: 10 سال

سرمایه گذاری طرح و ساخت گازهای همراه به روش EPCF

 پرشین راد گروه

پروژه‌های در دست احداث

پروژه‌های در دست احداث