مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی زیر خاکی توزیع گاز منطقه تهران بزرگ تحت میعان پذیری

نام فارسی مقاله: ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی زیر خاکی توزیع گاز منطقه تهران بزرگ تحت میعان پذیری :English name  Performance assessment of the Greater Tehran Area buried gas distribution pipeline network under liquefaction خلاصه مقاله:   ارتباط متقابل زندگی شهری فعلی با زیرساخت‌ها، تصمیم گیرندگان را بر آن می‌دارد تا تاب آوری سیستم‌های زندگی شهری […]